Løsninger for laksen

Nordly Holding AS er morselskap for en spennende gruppe selskaper som alle er nært knyttet til suksessnæringen fiskeoppdrett. Hoveddelen av vår virksomhet finner sted i Norge, men vårt legemiddel- og fiskehelseselskap Europharma er også etablert i Skottland, Canada og Chile. Konsernet preges av stor skaperkraft og et klart mål om å tilby et mest mulig komplett sett av produkter, tjenester og service overfor våre kunder i oppdrettsnæringen. På legemiddelfeltet griper vår virksomhet også ut over oppdrettsnæringen, med økende fokus på ordinær dyrehelse og ikke minst det spennende markedet for humane legemidler. I 2012 passerte Nordly-konsernet for første gang en omsetning på 1 milliard kroner.Leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter * Etablert i Norge, Canada, Skottland og Chile
Grossist av legemidler til fisk, dyr og mennesker * Logistikk og 3P-tjenester
Produksjon og salg av fiskefôr
Forskning og utvikling

Lab- og fiskehelsetjenester

Apotekdrift