Med helse som fag

Nordly Holding AS har sitt hovedkontor på Leknes i Lofoten og i overkant av 110 ansatte fordelt på 10 datterselskaper i inn- og utland. Konsernets datterselskaper opererer hovedsakelig innen farmasi og ulike sektorer knyttet til havbruksnæringen. Europharma AS er Nordly-gruppens største enkeltselskap og Norges ledende grossist for legemidler rettet mot oppdrettsnæringen. Europharma er også etablert i Canada, Skottland og Chile. Også fiskehelseselskapet Fishguard har i økende grad internasjonal tilstedeværelse, med etablering i Skottland og spennende aktivitet i Kina.Leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter * Etablert i Norge, Canada, Skottland og Chile
Grossist av legemidler til fisk, dyr og mennesker * Logistikk og 3P-tjenester
Produksjon og salg av fiskefôr
Forskning og utvikling

Lab- og fiskehelsetjenester

Apotekdrift


Interne personal-, regnskaps- og supporttjenester