top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en årlig rapport.

Nordly Holding er omfattet av Åpenhetsloven og ønsker den velkommen, da loven bidrar til ytterligere fokus på systematisk informasjonsinnhenting og risikokartlegging.

 

Vi vet at all handel med varer og tjenester innebærer ulike former for risiko. Derfor er det viktig for oss å ha systemer på plass som sikrer oppfyllelsen av kriterier innen kvalitet, bærekraft, arbeids- og menneskerettigheter. Dette gjelder både egen virksomhet og våre leverandører og samarbeidspartneres virksomhet.

Nordly Holding følger opp forpliktelsene som Åpenhetsloven pålegger oss, gjennom forankring av ansvarlighet i konsernets retningslinjer, utføring og oppfølging av aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring av en redegjørelse for aktsomhetsvurdering.

Redegjørelse etter Åpenhetsloven 2023 

Informasjonskrav

Åpenhetsloven gir rett til å kreve informasjon fra omfattede virksomheter om hvordan de håndterer potensielle og faktiske negative konsekvenser som virksomheten møter hos seg selv, i leverandørkjeden eller hos forretningspartnere.

Ønsker du å fremme informasjonskrav eller har andre spørsmål rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven, skriv til oss på apenhetsloven@nordly.no.

Vi vil normalt gi et skriftlig svar på slike henvendelser innen 3 uker etter mottatt informasjonskrav.

bottom of page